Welkom

Juist als het lastig wordt, is de kunst om bij de kern van goede hulpverlening te blijven.
Professionals daarin sterker maken is mijn uitdagingWelkom op mijn site. U kunt er informatie vinden over mijn activiteiten als trainer en opleider. Op deze pagina een introductie en m’n uitgangspunten, verderop de verschillende thema’s waarin ik thuis ben en praktische informatie over hoe ik werk.
En de uitnodiging om me te bellen of te mailen als u meer wilt weten.


Uitgangspunten 
Cliënten van opvang-, zorg- en welzijnsinstellingen kunnen op allerlei manieren gedrag laten zien dat leidt tot problemen voor henzelf of anderen. Psychiatrische symptomen, verslaving en/of beperkingen kunnen hierbij een rol spelen. En deze problemen werken vaak op elkaar in. Cliënten ontwikkelen heel verschillende manieren en patronen om met deze problemen om te gaan. Soms is dit helpend, soms lijken de keuzes van cliënten de problemen vooral nog groter te maken. Als dit ook nog leidt tot crisis, grensoverschrijdend of gevaarlijk gedrag, ontstaan zeer complexe probleemkluwens. 

Sinds 1997 ontwikkel en geef ik opleidingen en trainingen om kennis, houding en vaardigheden van begeleiders en hulpverleners hierover te vergroten. Ik reik handvatten en praktische concepten aan om deze kluwens te ontwarren. Deelnemers kunnen oefenen om kenmerken te signaleren en professioneel te beschrijven. Ze krijgen inzicht in beperkingen en de gevolgen daarvan. En er kan worden getraind met vaardigheden voor een goede omgang.

De focus in mijn trainingen ligt nooit alleen op die problemen. Goede zorg vraagt om minstens evenveel aandacht voor kansen, krachtbronnen en mogelijkheden van cliënten. Ik train deelnemers in methoden en technieken om daar goed op aan te sluiten. Uitgangspunten hiervoor komen uit de herstelgerichte zorg, krachtgericht werken en de presentie. In de uitwerking maak ik veel gebruik van tools en inzichten uit oplossingsgerichte en motiverende methodieken.

Behalve scholingen en trainingen verzorg ik ook teamcoaching en intervisie, en ondersteuning bij methodiekontwikkeling en de invoering van nieuwe werkvormen.