De inhoud

Op de volgende gebieden ben ik thuis:
 
Psychopathologie
Achtergronden en uitingsvormen. herkennen en observeren van terugval. Praktische training in de omgang met cliënten met psychiatrische klachten. In de afgelopen jaren zijn er specifieke programma’s ontwikkeld voor o.a. forensische psychiatrie, crisisopvang, vrouwenopvang, verslavingszorg, jeugdzorg en algemeen maatschappelijk werk.

Misbruik en verslaving
Kennis van middelen, herkennen en bespreken van gebruik, methodiek bij verslavingsproblematiek, omgaan met problematisch verslavingsgedrag

Co-morbiditeit. Samengaan van psychiatrie en verslaving
Co-morbiditeit leidt makkelijk tot een veelvoud aan problemen bij cliënten, en stelt extra eisen aan de zorgvuldigheid van hulpverlening

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte methodiek
O.a. bespreken en stimuleren van gedragsverandering, timing in de hulpverlening, omgaan met weerstand en grenzen, oplossingsgerichte vragen

Psychopathologie en verstandelijke handicap
Samen met collega Ad Haans is een uitgebreid aanbod ontwikkeld voor de VB-sector. Hierin kan ook scholing, coaching, consultatie en intervisie geïntegreerd worden

Psychofarmaca en medicatieveiligheid
Inmiddels is dit een gevarieerd aanbod met daarin een combinatie van kennis van psychofarmaca, praktische do’s en dont’s voor begeleiders en medicatieveiligheid. Zowel basistraining, als follow-up als ondersteuning van aandachtsfunctionarissen

Methodisch werken
Voor bijvoorbeeld (woon)begeleiders, opvangmedewerkers. Ook in combinatie met andere thema’s en/of met oefening van intervisie-vaardigheden.

Trainer 8-fasenmodel
voor begeleiders in de opvang en de zorg met aanbod voor hulpverleners, werkbegeleiders en train-de-trainer trajecten

Omgaan met suïcide-dreiging en automutilatie
Bespreken van doodswensen, adequaat reageren op zelfbeschadiging, praktische training in gespreksvaardigheden

Schokkende gebeurtenissen en trauma-opvang
Traumatologie en handvatten voor opvang van cliënten of collega’s na een trauma. Training, maar ook coaching en managementondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen

Loverboyproblematiek en LVB
Meisjes en jonge vrouwen met een beperking lopen extra risico om slachtoffer te worden van loverboys of heel foute vriendjes. Hulpverleners kunnen leren signalen en risicofactoren sneller te herkennen, krijgen zicht op het loverboy-proces en de interventie-mogelijkheden (als hulpverlener, in de keten en juridisch)