Uitvoering

Kenmerkend voor alle trainings- en coachingprograma’s:

Altijd actueel en afgestemd op recente kennis en inzichten. En met twee voeten in de praktijk. Praktische en actuele scholing kan het best worden verzorgd door praktijkmensen. BIj de ontwikkeling van een training gaat  het steeds om de bruikbaarheid van kennis, inzichten en vaardigheden. Als de opdracht om know how vraagt die een ander beter kan leveren, schakel ik collega’s uit m’n netwerk in. Ook dan geldt de eis dat het ervaren praktijkmensen én ervaren trainers zijn.  
De uitvoering van iedere training gebeurt vanuit oprecht enthousiasme en plezier in het vak. 
Ik kan uit de voeten met een brede variatie aan werkvormen en invalshoeken. Hiermee wordt ieder programma op maat gemaakt. Desgewenst ook met acteurs. Dit zijn altijd geschoolde trainingsacteurs met ook ervaring in zorg of hulpverlening.
 
De kleinschalige manier van werken heeft als voordeel dat de communicatielijnen altijd snel en kort zijn, en er nergens onnodige overheadkosten kunnen ontstaan. Vooral met kleinere organisaties werk ik op deze wijze samen.   
Grotere organisaties kiezen meestal voor een samenwerking waarbij mijn inzet loopt via een scholingsinstituut die bijvoorbeeld ook zaken als opleidingsondersteuning, accreditaties of kwaliteitsmetingen regelt. Dit kan soms ook fiscale voordelen hebben. Met enkele goede scholinginstituten heb ik hierover samenwerkingscontracten. 
In het eerste gesprek kiezen we de vorm die het beste bij de opdracht past.


Praktisch 

Een eerste bespreking is oriënterend en vrijblijvend. In een daarop volgende offerte zal ik meestal uitgaan van een tarief voor feitelijke contacturen, waarin dan ook de overhead- en ontwikkelkosten worden opgenomen. Bij meer complexe ontwikkelvragen kan hiervoor ook apart tijd begroot worden. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht en de reistijd ligt het tarief tussen de 100 en 150 euro per contactuur. 
Op alle opdrachten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zodat u duidelijkheid heeft over alle rechten, plichten en voorwaarden. 

Opdrachtgevers kunnen kiezen om zelf te zorgen voor werkruimtes, eventuele catering, en ondersteuning rond repro e.d.. Vaak is dit ook goed en praktisch.
Desgewenst kan dit alles ook volledig verzorgd worden. Daarbij maak ik dan zoveel mogelijk gebruik van locaties en diensten met een sociale en/of ideële doelstelling

Ik heb een erkenning/registratie als docent kort beroepsonderwijs bij het CRKBO. Dit maakt inzet mogelijk die is vrijgesteld van BTW.